Oct 11, 2006

تیم فوتبال بانوان ایران در آمستردام

Iranian female soccer team in Amsterdam!

تابلویی تبلیغاتی در خیابانی در آمستردام مربوط به بهار 2006: زنهای چادری و مانتویی (به سبک ایران) با کتانی ها و توپهای مارک "پوما" خودنمایی می کنند. از شواهد (سبزه و چادر و نوشته هایی که در اینترنت دیدم) برمی آید که این تیم فوتبال بانوان ایران است یا قرار است آن را تداعی کند. تا آنجا که می دانم پوما نیز از حامیان تیم ملی ایران بوده است.

در هر حال، نکته ی جالب در اینجا استفاده ی تناقض آمیز از نشانه هاست. پوششی که در غرب نشانه ی واپسگرایی ست محصولی امروزی را مهیج و فراگیر جلوه می دهد: "پوما حتا زنان چادری را هم به فوتبال وامی دارد" یا "واپسگراترین زنها هم نمی توانند در برابر پوما مقاومت کنند و وسوسه می شوند..." پس پوما در دل همه جا باز می کند و باعث می شود حتا دخترهایی که آزادی ندارند، طعم ورزش، هیجان و رهایی را بچشند!!


می بینید که اثر چنین ترکیب ناهمگونی در محیطی آزاد و پر از لُختی گری، به مراتب قوی تر از نشانه های همساز و کلیشه ای ست. آیا چنین تبلیغی در محیطی مثل ایران نیز همین اثر را خواهد داشت؟

2 comments:

peyman said...

رامين جان خودت كلاهتو قاضي كن اين تصوير دركنار اون محله معروف مركز آمسترذام ميتونه چه تاثيري داشته باشه كنتراست هيجان انگيزتر از هارمونيه!!!

آرش said...

خیلی جالب بود ممنون.