Dec 3, 2006

Winners of IDFA 2006 فیلمهای برگزیده ی ایدفا

Photo from The Enemies of Happiness, directed by Eva Mulvad

نوزدهمین جشنواره ی فیلمهای مستند آمستردام به پایان رسید و برندگان خود را دیشب اعلام کرد. دانمارکی ها جایزه های اصلی این دوره از جشنواره را با سه فیلم متفاوت درو کردند. به نظر می رسد یکی از دلایل موفقیت های مستندسازان دانمارکی، حمایتهای مستمر از سینمای مستند در این کشور باشد، بی آنکه دولت، تلویزیون یا بنیادهای حمایت کننده در کار خلاقه ی هنرمندان یا محتوای این آثار دخالتی داشته باشند. برای نمونه فیلم کوتاه "چشمهای من" که یکی از جوایز را برد، نتیجه ی یک گارگاه آزاد مستندسازی بود. دیگر فیلم دانمارکی که جایزه ی گرگ نقره ای را ربود " دشمنان شادمانی " نام داشت که به موضوع حقوق زنان در افغانستان می پردازد و جدال نمایندگان زن را با مردسالاری حاکم در فرهنگ و نظام سیاسی افغانستان نشان می دهد.


امسال در گزینش فیلمهای جشنواره به فیلمسازان زن و موضوع زنان توجه خاصی شده بود. برای نمونه، چهار یا پنج فیلمی که به ایران می پرداختند، همگی توسط مستندسازان زن ایرانی (ساکن در داخل یا خارج از ایران) ساخته شده بودند و موضوعات این فیلمها با مسائل زنان ارتباط داشت.


The winner of Joris Ivens award, Pernille Rose Grønkjær

The Monastery - Mr. Vig & the Nun


جشنواره ی ایدفا با وجود اعتبار و جایگاهی که دارد، هدف انتقاداتی نیز هست. سالها پیش یان فِرَی مان Jan Vrijman فیلمساز و نویسنده ی چپگرای هلندی، این جشنواره را با هدف روشنگری بنیانگذاری کرد تا معرفِ موضوعات و سینمایی باشد که جریان رسانه ای حاکم به آنها نمی پردازد. (پس از درگذشت فری مان بنیادی برای حمایت از مستندسازان کشورهای درحال توسعه به نام او شکل گرفت.)

.

برگزارکنندگانِ فعلی جشنواره هرچند در گسترش ایدفا نقش مهمی داشته اند، اما اندک چرخشی در سیاستگذاری آن ایجاد کرده اند که بیشتر از فضای سیاسی و رسانه ایِ ساخته و پرداخته ی نئولیبرالها تأثیر می پذیرد تا از بینش جهانشمولی که یان فری مان مدافع آن بود.

.

گزارشی درباره ی فیلمهای برنده را به انگلیسی اینجا بخوانید. گزارش ویدئویی اهدای جوایز به برندگان را همراه با دیگر گزارشهای ویدئویی جشنواره را اینجا ببینید: IDFA video reports

مطلب مرتبط در همین وبلاگ: موسیقی صلح John Lennon

No comments: