Apr 14, 2008

Sohrab Killing سهراب کُشی

سهراب: نه - نرنجیدم؛ نه !

من که هفت شهر آرزو دادم به تَنکِشی !

جهان به ترفند است، و من دیر دانستم !

سهراب گو مباش، ترفند اگر نمی دانی !

خون من آن دروغزن به گردن دارد که راستگویی ام آموخت !

نه - دلاوری بس نیست !

شیردلی و چالاکی !

و سادگی هیچ است !


فرازی از نمایشنامه ی « سهراب کشی »

نوشته ی بهرام بیضایی ،انتشارات روشنگران

Book cover: Sohrab killing, a play by Bahram Beyzaee, based on epics of Shahnameh


No comments: