Jul 26, 2008

Vondelpark Today امروز درفوندِل پارک
Copyright © 2008 by Ramin Farahani

گذری در بوستانِ فُندل - آمستردام
Vondelpark in Amsterdam

2 comments:

Chester said...

HapiBlogging to you my friend! Have a nice day!

جهانگرد said...

بسیار زیبا وتماشایی بود ممنون از اینکه این مناظررا از دریچه دوربینت به ما نمایاندی
راستی مطلب کتابخانه امستردامت را در بلاگم بزودی با حفظ کپی رایت استفاده می کنم