Oct 20, 2008

آنسوی خبر: خاستگاه مذهبی ملاک شایستگی نیست

دیندار یا شهردار
خبر انتخاب یک مسلمان مراکشی تبار(احمد ابوطالب) بعنوان شهردار روتردام در هلند و مخالفتِ احزاب افراطی با این انتصاب، مورد توجه برخی رسانه ها و سایت های خبری و مذهبی در ایران قرارگرفت. پیشینه ی ابوطالب در شورای شهر آمستردام و تمجید شهردار آمستردام از او نیز در این اخبار ذکر شده بود. اما همانطور که در تصویر می بینید این آقای ابوطالب از آن قبیل مسلمانهایی نیست که رسانه های اصولگرا در ایران بتوانند به او افتخار کنند.

نکته ی دیگری که در اخبار رسانه های ایران پنهان مانده بود این است که شهردار آمستردام (ستایشگر ابوطالب) خود یک یهودی اس
ت. یُب کُهن (یا بقول رسانه های ایران جاب کوهن) همانطور که از اسم اش پیداست به اقلیت یهودی هلند تعلق دارد. هرچند او را نمی توان فردی مذهبی به شمار آورد، اما درهرحال اشاره به خاستگاه دینی او آن هم در خبری که مسلمان بودنِ ابوطالب را موضوع خود قرارداده است، ضروری به نظر می رسد. کُهن و ابوطالب هر دو از حزب کار (سوسیال دموکرات) هستند و این حزب در شهرهای بزرگ و کارگری چون آمستردام و روتردام از اکثریت نسبی برخوردار است.

اسلام ستیزی یا نژادپرستی
نکته ی دیگری که برای رسانه های ایران جالب توجه بوده، ابراز مخالفتِ احزابی چون حزب آزادی هلند با انتصاب این شهردار مسلمان است. حزب دست راستی و افراطیِ آزادی، مخالفِ پذیرش مهاجران مسلمان در هلند و حضور آنها در مقامهای دولتی است و به اسلام ستیزی شهرت دارد. رهبر این حزب، خیرت ویلدرس سال گذشته با فیلم قرآن ستیزانه ی «فتنه» در خارج از مرزهای هلند مطرح شد.

واقعیت این است که دموکراسی هلندی همانطور که به یُب کهن و احمد ابوطالب این امکان را داده تا علیرغم خاستگاه دینی و قومی خود، اداره ی دو کلانشهر این کشور مسیحی را برعهده گیرند، به دستِ راستی هایی چون ویلدرس و عروسک حزب او، فلور آخِما نیز اجازه می دهد دیدگاههای خود را از طریق مجاری قانونی علیه اینگونه انتصابها ابراز کنند. ازآنجا که حزب آزادی یا دیگر احزاب دستِ راستی در شورای شهر روتردام در اقلیت هستند، موفق نشدند از انتصاب ابوطالب جلوگیری کند و به همین خاطر موضوع را به مجلس کشاندند تا به بهانه ی ملیت دوگانه ی ابوطالب، وفاداری اش را به هلند زیر سوآل ببرند. این خود نشان می دهد که نهادینه بودن اصل «جدایی دین از سیاست» در هلند به آنها اجازه نمی دهد انتصاب ابوطالب را به بهانه ی مسلمان بودن اش به چالش بکشند. بحث ملیتِ دوگانه نیز بخاطر عدم تعارض اش با قوانین فعلی هلند راه به جایی نخواهد برد مگر آنکه قوانین تغییرکنند.

ابوطالب که
هم اینک معاون وزارت امور اجتماعی است، هنگام تصدی این مقام نیز با دردسری مشابه مواجه شد. او در کنار تابعیتِ هلندی، گذرنامه و تابعیت مراکشی هم دارد و عضو یک کمیسیون مشورتی در این کشور است. (معاون امور مهاجرتِ وزارت دادگستری هلند که زنی ترک تبار است، همانند ابوطالب تابعیت دوگانه دارد.)

رأی شهروندان یا شورای شهر
نتیجه ی یک نظر سنجی تازه در هلند نشان می دهد که اگر قرار بود شهردار را شهروندان انتخاب کنند، در آن صورت ابوطالب انتخاب نمی
شد. چهل و پنج درصد از پرسش شوندگان به کاندیدای هلندی تبار (لیرس، شهردار کنونی ماستریخت) رأی داده اند و سی و شش درصد به ابوطالب. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که نزدیک به نیمی از پرسش شوندگان با گماردنِ دارندگانِ تابعیت دوگانه در مقامهای عالی دولتی مخالف اند. گفتنی است چهل و شش درصد از ترکیب جمعیتی روتردام را خارجی تبارها و مهاجران تشکیل می دهند.

پیشینه ی همکاری موفق ابوطالب با شهردار آمستردام (یب کهِن) در کاهش تنش ها میان مسلمانان (بخصوص مراکشی ها) و بدنه ی جامعه (هلندی تبارها) از جمله دلایلی است که او را برای اداره ی دومین شهر هلند و بزرگترین بارانداز اروپا برگزیده اند. با این حال عده ای از مراکشی ها ابوطالب را خائن می نامند چون فکر می کنند با اعمال فشار بر هم تباران و همکیشان خود از آنها بعنوان نردبان ترقی بهره برداری کرده است.
گفتنی است پس از قتل تئو فان خُخ (فیلمساز و روزنامه نگار هلندی)، توسط یک مسلمان افراطیِ مراکشی تبار در سال 2004، آمستردام (و بطور کلی هلند) تا آستانه ی برخوردهای نژادی و مذهبی پیش رفت و احساسات ضداسلامی در این کشور بالاگرفت.


No comments: