Apr 26, 2009

Oxford Radcliffe Square آکسفورد: میدان ردکلیف

All Photos by Ramin Farahani

Radcliffe Square, Oxford, England

میدان ردکلیف در شهر دانشگاهی آکسفورد در انگلستان.


ساختمان مدور در وسط میدان در قرن هفدهم میلادی بنا شده و Radcliffe Camera نام دارد. این ساختمان بخشی از کتابخانه ی بزرگ و قدیمی دانشگاه آکسفورد را در خود جای داده و از طریق تونلی به بخش اصلی در شمال همین میدان مرتبط است. یکی از دانشکده های پرشمار دانشگاه آکسفورد بنام All Souls College و کلیسای سنت ماری را هم در اطراف میدان می بینید.

1 comment:

mihalis-halkida said...

Hello Good 1 May. I salute you, Michael